Phòng

Giảm 20%
Giá Phòng:
700.000 VNĐ/1N1Đ 560.000 VNĐ/1N1Đ
Đặt ngay
Diện tích:24 m2 | 2 Người lớn

Giá Phòng: 700.000 VNĐ/1N1Đ 560.000 VNĐ/1N1Đ

Giảm 20%
Giá Phòng:
830.000 VNĐ/1N1Đ 660.000 VNĐ/1N1Đ
Đặt ngay
Diện tích:28 m2 | 2 Người lớn

Giá Phòng: 830.000 VNĐ/1N1Đ 660.000 VNĐ/1N1Đ

Giảm 20%
Giá Phòng:
950.000 VNĐ/1N1Đ 760.000 VNĐ/1N1Đ
Đặt ngay
Diện tích:30 m2 | 2 Người lớn

Giá Phòng: 950.000 VNĐ/1N1Đ 760.000 VNĐ/1N1Đ

Liên hệ